2345464

កន្ត្រកផ្លែឈើ

  • 3 Tier Hanging Kitchen Black Fruit Basket

    ផ្ទះបាយព្យួរ 3 ជាន់ កន្ត្រកផ្លែឈើខ្មៅ

    កន្ត្រកផ្លែឈើព្យួររបស់យើងមាន 3 ថ្នាក់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យដាក់ផ្លែឈើ និងគ្រឿងទេសជាច្រើនក្នុងបន្ទប់ដើម្បីព្យួរ និងរៀបចំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។លំនាំនៃកន្ត្រករបស់យើងផ្តល់នូវភាពឆើតឆាយដល់ផ្ទះបាយនៅផ្ទះណាមួយ។កន្ត្រកព្យួរ 3 ជាន់អាចផ្ទុកអ្វីៗបាន ហើយមិនកំណត់ចំពោះតែផ្លែឈើ និងបន្លែប៉ុណ្ណោះទេ។មុខងារព្យួរអនុញ្ញាតឱ្យមានកន្លែងរាប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់អ្នក។