2345464

របស់របរផ្ទះបាយ

  • 2 Pack Cabinet Door/Wall Mount Pot Lid Organizer Rack

    2 កញ្ចប់ ទូដាក់ទ្វារ/ជញ្ជាំង Mount Pot Lid Organizer Rack

    ទូដាក់ឥវ៉ាន់ផ្ទះបាយនេះគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ទូ ទូដាក់ឥវ៉ាន់ ជញ្ជាំង និងទីតាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក។កាន់គម្របផ្លាស្ទិច កញ្ចក់ និងដែក។រក្សាទុកកន្លែងដាក់ធ្នើរអាហារដ៏មានតម្លៃដោយរក្សាទុកឆ្នាំង និងគម្របខ្ទះរបស់អ្នកនៅលើជញ្ជាំង។ធ្នើររៀបចំទុកដាក់គម្របជាមួយនឹងប្រភេទចំណុចទាញជាច្រើនប្រភេទដូចជា មូល ស្នប់ត្រចៀក។ល។ ក៏ល្អសម្រាប់ដាក់ Tupperware និងគម្របផ្សេងទៀត!